Je bent handig.
Je kan hard werken.
Je werkt graag met metaal.
Je werkt graag in teamverband.
Je bent bereid geduldig te blijven oefenen tot je een perfecte las kan leggen.

Werkterrein

Metaalbedrijven, lasfirma’s, …

Toelatingsvoorwaarden

  • de leeftijd van 16 jaar; 
  • de leeftijd van 15 jaar mits de leerling reeds de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs - al dan niet met vrucht - heeft beëindigd (het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B worden in dit verband als één leerjaar beschouwd; het onthaaljaar wordt buiten beschouwing gelaten). 

Verwachte kennis

We verwachten geen specifieke voorkennis.

Leertraject en opleidingskosten

Dit is een modulaire opleiding

Vakinhouden

Praktijkopleiding : elektrode – lassen, half – automatisch lassen, TIG – lassen, constructiewerken, afdelingsgerichte informatica, …

Lesdagen

Maandag en dinsdag OF donderdag en vrijdag.

Studiebewijzen

Elk pakket is een module. Indien een module te groot is, wordt deze opgesplitst in eenheden,
waarvoor een attest verkregen wordt.
Als je een module met succes afrondt krijg je een deelcertificaat.
Als je een aantal deelcertificaten behaalt, kan je die omruilen voor een certificaat.

Nieuws