Afwerking Bouw Duaal

In de opleiding afwerking bouw duaal leert men:

- dragende vloeren, afzonderingslagen en/of isolerende lagen van een afwerklaag of dekvloer te voorzien teneinde de vloer af te werken of voor te bereiden op de afwerking met diverse vloerbekledingen;
- natte binnenbepleisteringen, buitenbepleisteringen, droge bepleisteringen (droogbouwsystemen) uit te voeren en gipsblokken te plaatsen teneinde de bouwfysische en esthetische eigenschappen van gebouwen te verbeteren en af te werken;
- oppervlakken (vloeren, muren, trappen, terrassen, ...) af te werken met tegels, teneinde deze te beschermen en te verfraaien.
De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 3 specialiteiten, namelijk het leggen van dekvloeren, het uitvoeren van pleisterwerken, het plaatsen van vloeren en tegels.

Meer info over deze opleiding vind je terug op de infofiche standaardtraject Afwerking bouw Duaal.

Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfswagens

De polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen richt zich voornamelijk op de diagnose en de herstelling van mechanische, hydraulische en elektrische systemen bij personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Hij verricht periodieke controles en vervangingen die voorzien zijn in het kader van preventieve en reactieve onderhouds- en herstelbeurten. Hij stelt een logische en efficiënte diagnose op basis van waargenomen storingen. Bovendien is hij verantwoordelijk voor het herstellen, afstellen en vervangen van mechanische, elektrische en hydraulische componenten. Hij is ook verantwoordelijk voor het herstellen, controleren op dichtheid, hervullen en op werking controleren van klimaatbeheersingssystemen. Hij bouwt allerlei toebehoren in.

Meer info over deze opleiding vind je op de opleidingskaart Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfswagens

Winkelbediende

De winkelbediende staat in voor het aanvullen en presenteren, het beheer van de voorraad, de controle op prijsaanduidingen, het verkopen, het begeleiden en adviseren van de klant, diefstalpreventie, het afhandelen van de verkoopstransactie en het bedienen van de kassa. Hij/zij werkt steeds op een klantvriendelijke manier.

Meer info over deze opleiding vind je op de opleidingskaart Winkelbediende

Kok

De kok verwerkt ingrediënten door het toepassen van kooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen en maakt gerechten volgens eigen creatie conform bedrijfsformule. Hij volgt de keukenprocessen op, regelt de organisatie van de keuken, geeft leiding aan keukenmedewerker en hulpkok en beheert de voorraden.

Meer info over deze opleiding kan je vinden op de opleidingskaart Kok.

De bekister bepaalt de juiste plaats en structuur van de bekisting. Hij brengt de bekisting rond de wapeningsstaven aan zodanig dat ze nadien gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden. De bekister plaatst stutten om aan het geheel voldoende stevigheid te verlenen zodat het aan de druk van het beton kan weerstaan. Eens het beton gestort en verhard, staat hij in voor de ontkisting. Hij voert ook metselwerk en funderingen op staal uit. Hij legt rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aan en plaatst thermische isolatie.

Meer info over deze opleiding vind je terug op de opleidingskaart Bekister