Het CENTRUM voor Leren en WERKEN ANTWERPEN heeft vier vestigingen, afhankelijk van de opleiding die je wil volgen, kom je je inschrijven in:

CLW ANTWERPEN - Het Keerpunt 
Prins Leopoldstraat 51
2140 Borgerhout

Tel : 03 270.01.90
Fax: 03 271.11.68

 
CLW ANTWERPEN - Het Leercentrum
Eethuisstraat 80
2170 Merksem

Tel: 03 647 04 14
Fax: 03 647 32 45


LET OP! Voor onze opleidingen gegeven in CLW-Stella Maris en CLW-Groenendaal wordt er ingeschreven in vestiging CLW-Het Leercentrum, Eethuisstraat 80 2170 Merksem. 

Ben je nog geen 18 jaar oud dan moet één van de ouders of een wettelijk vertegenwoordiger meekomen. 

Om in te schrijven breng je mee:

•  Identiteitskaart
•  voorschot op de schoolrekening (kosten per opleiding vind je hier)
•  Schooldossier en rapport van het laatste schooljaar
•  voor OKAN leerlingen: advies van de klassenraad van de OKAN-onthaal school

Toelatingsvoorwaarden
• Je bent minimaal 16 jaar.
• Je bent 15 jaar oud en hebt de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs - al dan niet met vrucht - beëindigd (het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B worden in dit verband als één leerjaar beschouwd; het onthaaljaar wordt buiten beschouwing gelaten).